Izrada opreme se radi u našim radionicam na osnovu naše ili dokumentacije Kupca.


Za potrebe kompletiranja proizvoda i postrojenja,vršimo nabavku potrebne dodatne opreme i uređaja. Sarađujemo sa firmama kao što su Alfalaval, GEA, Kiselman, Neč, Niob, itd.

 

Prema potrebi, kod kompleksnih poslova, angažujemo odgovarajuće podizvođače.

 

Za radove na automatskom upravljanju i vođenju procesa, koristimo usluge iskusnuh firmi kao što je Mikrokontrol.

 

 

DINARA INZENJERING d.o.o.

Save Maskovica 3

11000 Beograd, Srbija

Tel/fax : +381/11/3971348

mob.065/3062844

mob.065/3971348

 

e-mail: dinara_in@open.telekom.rs

www.dinarainzenjering.rs