Dinara inženjering se bavi nerđajućom procesnom opremom u domenu projektovanja, izrade, montaže i puštanja u rad.

Dinara inženjering je formirana u okviru matične firme Dinara 1990. godine od iskusnih inženjera iz Fabrike procesne opreme Prva Iskra Barič. U periodu od tada, firma se uspešno razvijala i uvek pozitivno poslovala.

Sada je Dinara Inženjering nezavisna firma koja se bavi nerđajućom procesnom opemom. U svom sastavu, pored osnovnog inženjerskog kadra, ima i grupu iskusnih majstora i stručnjaka za vođenje i montažu cevovoda i opreme.

Dinara Inženjering se bavi nerđajućom procesnom opremom u domenu:
    -projektovanja,
konstruisanja i razvoja;
    -izrade,
nabavke i kompletiranja;
    -montaže,
stručnog nadzora i puštanja u rad.

 

 

DINARA INZENJERING d.o.o.

Save Maskovica 3

11000 Beograd, Srbija

Tel/fax : +381/11/3971348

mob.065/3062844

mob.065/3971348

 

e-mail: dinara_in@open.telekom.rs

www.dinarainzenjering.rs