Reaktori za mešanje i termičku obradu proizvoda se uglavnom rade kao cilindrični vertikalni sudovi sa grejnim plaštom, izolacijom, odgovarajućom mešalicom i ostalom pratećom opremom i priključcima..Zapremina im je uglavnom od 0,1 do 10m3.

 

 

DINARA INZENJERING d.o.o.

Save Maskovica 3

11000 Beograd, Srbija

Tel/fax : +381/11/3971348

mob.065/3062844

mob.065/3971348

 

e-mail: dinara_in@open.telekom.rs

www.dinarainzenjering.rs