Rezervoari za skladištenje mleka, ulja, vina i ostalih prehrambenih proizvoda. Rezervoari su kompletno nerđajući, vertikalni, cilindrični sa oslanjanjem na betonski temelj ili sa nogama.

 

Osnovni sud je bez ili sa spoljašnjim ili unutrašnjim grejanjem, izolacijom, bočnom mešalicom i ostalom pratećom opremom i priključcima. Zapremina rezervoara je od 5 do 100 m3. Rezervoare radimo i za druge tečne sirovine i materijale.


Silosi za skl
adištenje praškastih sirovina su slične konstrukcije i rade se zapremine od 1 do 100m3.

 
 

DINARA INZENJERING d.o.o.

Save Maskovica 3

11000 Beograd, Srbija

Tel/fax : +381/11/3971348

mob.065/3062844

mob.065/3971348

 

e-mail: dinara_in@open.telekom.rs

www.dinarainzenjering.rs