Mašine i uređaji za različite tehnološke postupke se rade prema nameni i zahtevima tehnologije i Kupca.

To su pre svega različiti uređaji za termičku obradu sirovina (topljene, uparavanje, kuvanje, destilaciju, pečenje i sl.), uređaji za specijalne postupke mešanja tečnih ili praškastih materijala, uređaji za hemijsku obradu i ekstrakciju, uređaji za prečišćavanje i separaciju, uređaji za transport i manipulaciju različitim materijalima i slični.

 
 

DINARA INZENJERING d.o.o.

Save Maskovica 3

11000 Beograd, Srbija

Tel/fax : +381/11/3971348

mob.065/3062844

mob.065/3971348

 

e-mail: dinara_in@open.telekom.rs

www.dinarainzenjering.rs