Posude za prihvat tečnih medija.

Posude su uglavnom cilindričnog oblika bez ili sa zagrevnim plaštom,izolacijom,mešalicom i ostalom pripadajućom opremom i priključcima..

Prema nameni posude imaju odgovarajuću konstrukciju i karakteristike.
Bunkeri se koriste za prihvat praškastih sirovina i rade se različitih zapremina od 0,1 do 10m3.


 

 

DINARA INZENJERING d.o.o.

Save Maskovica 3

11000 Beograd, Srbija

Tel/fax : +381/11/3971348

mob.065/3062844

mob.065/3971348

 

e-mail: dinara_in@open.telekom.rs

www.dinarainzenjering.rs